Send inn resultater

Sende inn resultater til DSSN:
Resultatlister fra alle matcher skal sendes til webmaster@dssn.no.

Resultater fra WinMSS:

Resultater som sendes inn til DSSN for publisering må fra nå av være i CSV format. Eller link til SSI resultater.

Filnavn skal være: klubbtag_stevnenavn_overall.csv
klubbtag_stevnenavn_Stages.csv

Vi gjør det vi kan for å få ut mest mulig av resultatene for siste 2 år i den nye web løsningen. Men det er for mange fil formater og navnebruks varianter til at vi kan garantere at alt kommer med.

Resultater fra Shoot'n Score It:

Resultater fra SSI sendes bare som en link til resultatsiden for matchen som de under.


http://shootnscoreit.com/ipsc/results/match/3332/selection/


http://shootnscoreit.com/ipsc/results/match/3000/s...