Send inn RM Rapport til NROI

RM Rapporten er laget for å være enkel, så fyll ut etter beste evne. Det man må passe på, er at om man har 2 DQ'er så fyller man inn regelnummer, navn og stagenr på den som ble DQet, for samme antall som angitt.

Liste over DQ'er og RO'er skal fylles ut. Om man ikke har noen godkjente RO'er som jobber på matchen kan denne ignoreres.

RO-Listen blir brukt til å godkjenne NROI-poeng, så om man vil ha poengene for matchen er det viktig at dette fylles ut.

RM har myndighet til å "jekke opp" en match fra Level I til Level II dersom det kommer deltakere fra annen klubb.
Spørsmål til utfylling kan disse rettes til NROI på mail leder@nroi.no. Har NROI spørsmål blir disse rettet til RM.

RM på Level III-matcher fyller også ut RM-rapporten. Det vil da bli laget en PDF-fil som fortløpende sendes til RM for videresendelse til IROA. Denne er identisk med malen som brukes til IROA i dag.

RM report form

Match information:

Was the match announced on the event list?

Yes    No

Is the results submitted to IPSC and/or DSSN Webmaster?

Yes    No

Was the match held according to current IPSC Rule Book?

Yes    No

Stages:

Number of Short Courses:

Number of Medium Courses:

Number of Long Courses:

Number of stages Deleted:

Number of rounds

Competitors:

Number of competitors in Open:

Number of competitors in Standard:

Number of competitors in Classic:

Number of competitors in Production:

Number of competitors in Revolver:

Disqualifications list:

No-show list:

RO List:

RM Should NOT be listed here, however, MD and SO must be if they are to receive points in NROI.
ALL PERSONELL SHOULD ONLY BE LISTED ONCE!

Match comments: