Kontakt info.

Postboks 6586 Etterstad
0607 Oslo

Organisasjonsnummer: 988 539 155
bankgiro: 1503.11.10898

epost: post@dssn.no

Send oss en melding