Info om kurs

 • Hvem trenger å delta på et nybegynnerkurs?
  Du trenger et nybegynnerkurs dersom du ikke allerede har ervervet deg en pistol/revolver.
  Politiet krever at du har fått grunnleggende våpenopplæring for håndvåpen før de vil innvilge en søknad om ervervstillatelse.
  Et slikt nybegynnerkurs vil du få tilbud om i de aller fleste pistolklubber.
 • Hvem trenger å delta på et godkjenningskurs?
  Du trenger et godkjenningskurs dersom du skal kunne delta i dynamisk sportsskyting.
  For å kunne delta på godkjenningskurset er det en forutsetning at du allerede har ervervet deg et håndvåpen og har noe erfaring med bruk av dette.
  I tillegg trenger du også egnet utstyr (bl.a. belte, hylster og magasinholdere).
  Ta eventuelt kontakt med de som arrangerer godkjenningskurset for detaljer om utstyret du trenger. Ikke kjøp utstyr uten å ha snakket med en eller flere aktive dynamiskskyttere, mange nybegynnere har blitt solgt utstyr som ikke er egnet til bruk i denne sporten.
 • Må jeg delta på et nybegynnerkurs dersom jeg har fått grunnleggende våpenopplæring hos Forsvaret/Politiet/andre?
  Det er Politiet som skal godkjenne dokumentasjonen på din grunnleggende våpenopplæring når du søker om ervervstillatelse på et håndvåpen. Politiet vil vanligvis ikke godta annen dokumentert våpenopplæring enn den som pistolklubbene dokumenterer.
  Du må selv ta kontakt med Politet og sjekke om de godtar den dokumentasjonen som du eventuelt har på grunnleggende våpenopplæring.
  Pistolklubbene vil også kunne kreve at du deltar på et nybegynnerkurs dersom du på skytebanen viser at du ikke har tilegnet deg de nødvendige basiskunnskapene om sikker våpenhåndtering.
 • Finnes det et eget godkjenningskurs for rifleskyttere?
  Nei, det er ikke et eget godkjenningskurs for dynamisk sportsskyting med rifle.
  Du må først bli godkjent dynamisk sportsskytter med pistol før du kan delta på konkurranser i dynamisk sportsskyting med rifle.