Medlemsskap og kontingent DSSN

 • Hvordan melder jeg meg inn i DSSN?
  Medlemsskap i DSSN er åpent for alle.
  For å bli medlem må du først melde deg inn i en lokal klubb eller skytterlag som er medlem av DSSN.
  Denne klubben rapporterer deg deretter inn som medlem til DSSN som sender deg et krav om forbundskontingent.
  En oversikt over medlemsklubber i DSSN finner du her.
 • Hva koster det å være medlem i DSSN?
  Som medlem i en klubb eller skytterlag tilsluttet DSSN er du også forpliktet til å være medlem i DSSN.
  DSSN sender deg et eget krav om forbundskontingent som i 2017 er på kr 600,-
  Uten gyldig medlemsskap i pistolklubb og DSSN vil du ikke oppfylle Politiets krav for å inneha våpen som tidligere er ervervet til skytegrener som administreres av DSSN.
 • Hvordan melder jeg meg ut av DSSN?
  Du må melde deg ut av din lokale klubb eller skytterlag som vil informere DSSN om din utmelding.
  Utmelding bør vanligvis finne sted før årsskiftet, ikke etter at du har fått krav om forbundskontingent.
 • Hvordan melder adresseforandringer til DSSN?
  Alle adresseforandringer skal meldes til din lokale klubb eller skytterlag som vil informere DSSN om din nye adresse.
 • Hvordan melder jeg overgang til ny klubb?
  I konkurranser kan DSSN medlemmer kun representere én klubb i løpet av et kalenderår.
  Overgang skal meldes inn fra klubbene gjennom Regweb medlemssystem innen 31. desember, Alle overganger som blir meldt via Internet, skal godkjennes av DSSN.
 • Hvordan får jeg gyldig kvittering på at jeg har betalt forbundskontingenten?
  Dersom du betaler forbundskontingenten i skranken på et postkontor eller i banken din får du et gyldig kvitteringstrykk på medlemskortet ditt.
  Dersom du betaler forbundskontingenten via nettbank må du huske å krysse av for at du vil ha et kvitteringstrykk tilbake. Etter noen dager vil du få tilsendt et gyldig kvitteringstrykk som kan klistres på medlemskortet.
  Et tilsvarende alternativ er også tilgjengelig dersom du betaler via kontofon/telefonbank.