Registrering av matcher og resultater

Foreløpig virker ikke registreringssiden for matcher og arrangemanter, og det er heller ikke mulig å legge inn RM rapport.

Laste opp resultater er også noe vi i styret må gjøre enn så lenge.

Mail alt over så skal vi få lagt det inn så fort som mulig


Send det du har av info hit..