Info fra Politidirektoratet: Tidsbegrenset nasjonalt våpenamnesti

Informasjon mottatt fra Politidirektoratet angående Nasjonalt våpenamnesti

Se dokumentet her