Høringsutkast til nye DSSN vedtekter 2017

Her er forslaget som vil bli lagt ut for Forbundstinget 2016-2017

Vi i styret i DSSN håper dere ser igjennom og kommer med tilbakemeldinger om dere ser noe feil, eller har forslag til endringer.

Vedtekter DSSN.pdf

Send gjerne forslag til Visepresident