Forbundsting DSSN for året 2016

Forbundsting DSSN (2017-03-05)
Varsel om Forbundsting i DSSN.

Det varsles herved om Forbundsting i Dynamisk Sportsskyting Norge for året 2016.

Tidspunkt: Søndag 5. mars 2017 kl 1200
Sted: Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen

Saksliste iht. § 4.2a.
Forslag til Forbundstinget må fremsettes skriftlig og være styret i hende
Innen Lørdag 4. Februar 2017.

Endelig innkalling inkl. saksdokumenter vil bli sendt ut til klubbene i god tid forut for Forbundstinget.