Evaluering kurs i Dynamisk Rifle

Evaluering kurs i Dynamisk Rifle

Evaluering etter kurs i Dynamisk Rifle ved Elvegårdsmoen i Bjerkvik

Instruktører: Kristian Rommen og Frank Sandås.

Deltakere: 15 stk fra klubber i hele Nord-Norge. Eneste klubb som ikke stilte med deltakere var Harstad.

Innledning.

Kurset kom i stand ved at undertegnede søkte forbundet om støtte til å ha et type nybegynner riflekurs. Tanken med dette var å komme i gang med Dynamisk Rifleskyting i Nord-Norge, da det virker som at det ikke er noe etablert miljø for denne skyteformen her oppe. Etter positivt svar fra Forbundet så ble sjef for landslaget Krisitan Rommen kontaktet for om et slikt kurs lot seg gjennomføre. Kristian stilte seg meget positiv til dette og kursopplegg ble utarbeidet av han sammen med Frank Sandås.

Gjennomføring

Kurset ble i uke 35 avholdt ved Forsvarets skytebaner på Elvegårdsmoen i Bjerkvik og gikk over hele lørdag og søndag. Arrangør for kurset var Setermoen Sportsskytterklubb.

Fredag var satt av til oppmøte og innskyting for kursdeltakerne. Lørdagen gikk til leksjoner og skyting med instruktørene. Søndag ble det avholdt en level 2 riflematch for de som deltok på kurset.

Kort fortalt så viste instruktørene en utrolig iver og interesse for å lære bort ferdigheter innen emnet. Det er bestandig hyggelig å delta på kurs der det er så motiverte instruktører som under dette. Ut fra det vi så under kurset så er det ikke tvil om at instruktørene holder et særdeles høyt faglig nivå.

Avslutning

Jeg har i ettertid vært i kontakt med nesten samtlige deltagere fra kurset. Alle er meget godt fornøyd med gjennomføringen av kurset og flere har funnet motivasjon for å satse mer på rifle. Det er ikke tvil om at vi som er interessert i å satse på Dynamisk rifle i regionen, har funnet motivasjon og kunnskap til dette med å delta på et slikt kurs. Jeg regner med at vi i løpet av oktober vil gjennomføre en treningssamling med rifle på Setermoen i regi av Setermoen Sportsskytterklubb.

Bildegalleri: