Om NROI

NROI, den nasjonale skyteleder organisasjonen ble dannet i 1992, og skal ha ansvaret for utdannelsen av skyteledere i Norge for på dette viset å kunne danne et korps med velutdannede skyteledere. Dette for å sikre at alle sider av sikkerheten, og at dømmingen på stevner blir ivaretatt på best mulig måte. NROI er her i Norge underlagt DSSN.

Internasjonalt er det IROA (International Range Officers Association) som har tilsvarende oppgaver som NROI, men på et internasjonalt nivå. IROA er igjen underlagt IPSC (International Practical Shooting Confederation). Dette sikrer at de samme regler gjelder over hele kloden.

NROI-leder utpekes av styret i DSSN og leder et NROI-råd bestående av følgende personer:

  • Leder: Lars B Sand
  • Medlem: Gunnar Roos
  • Medlem: Ola Skårild
  • Medlem: Svein Roar Gran

Nyttige linker:

RO kurs

Ta gjerne kontakt med NROI dersom du er interessert i å delta på et RO kurs.

Alle planlagte kurs vil bli annonsert på terminlisten.
Dersom du ikke ser noen RO kurs på terminlisten er det foreløpig ikke planlagt noen.