Oppdatert liste over norske RO'er

Foreløpig er denne listen kun å finne på de gamle DSSN sidene, men vi jobber for å få disse oppdatert og opp på de nye sidene så fort som mulig